DJC
(R) Từ bình thường thành phi thường

(R) Từ bình thường thành phi thường

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Những lẽ sống nhẹ nhàng, bình dị từ những nguyên tắc đạo đức chân phương.

  • Bí quyết của thành công là không đi lại những con đường đã quá quen thuộc.

  • Suy nghĩ từ nguyên lý đến nguyên tắc.

  • Mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn.

  • Sống với lòng vị tha.

  • Hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ.