DJC
(R) Trí tuệ xúc cảm

(R) Trí tuệ xúc cảm

  • Những ai ao ước trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất;

  • Những ai đang băn khoăn liệu chỉ số IQ có quyết định thành công;

  • Những ai muốn phát triển tối đa năng lực bản thân.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Trí tuệ xúc cảm

Nội dung chính bao gồm 3 bài học:

  • Trí tuệ xúc cảm (EI) là gì?

  • Tại sao EI lại vô cùng quan trọng và cần thiết?

  • Làm thế nào để rèn luyện EI?