DJC
(R) Thuật đấu trí Châu Á

(R) Thuật đấu trí Châu Á

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Thuật đấu trí châu Á 18-50

Nội dung chính bao gồm:

 • Chuẩn bị cho trận đánh

 • Thương trường như chiến trường

 • Tôn Tử binh pháp

 • Tam thập lục kế

 • Mặt dày, tâm đen

 • Nước Nhật nói không trong 300 năm

 • Đạo đức và đạo đức giả

 • Liên hiệp Samurai

 • Morita và Ishihara

 • Cuộc chạy đua vượt rào

 • Phương Tây trong cái nhìn Trung Quốc

 • Mối liên hệ lịch sử và văn hóa

 • Người Trung Quốc bí ẩn

 • Sự bùng nổ kinh tế của Đài Loan

 • Những kỳ vọng lớn

 • Những nước cờ chiến thắng

 • Cọp giấy hay sư tử đang ngủ?