DJC
(R) Thói quen hiện tại

(R) Thói quen hiện tại

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
18-50 Thói Quen Hiện Tại

Nội dung chính bao gồm:

  • Thói quen trì hoãn và những điều cần biết 

  • Câu thần chú chống lại sự trì trệ 

  • Nghỉ ngơi là điều cần thiết để duy trì hiệu suất 

  • Chia nhỏ công việc 

  • Chống lại sự phân tâm bằng một mảnh giấy hay cuốn sổ tay?