DJC
(R) Suy ngẫm

(R) Suy ngẫm

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Suy Ngẫm 18-50

  • Mọi thứ xảy ra là do sự sắp đặt chủ tâm

  • Nỗi đau duy nhất là do bạn tạo ra

  • Cái chết không phải điều đáng sợ