DJC
(R) Sức mạnh của thói quen

(R) Sức mạnh của thói quen

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

Nội dung chính bao gồm:

  • Các thói quen là những vòng lặp nhắc nhở – hành động – phần thưởng giúp tiết kiệm công sức và sự chịu đựng.

  • Có thể thay đổi bằng cách tập trung vào thói quen chủ chốt và giành những chiến thắng nhỏ.

  • Nghị lực là thói quen chủ chốt quan trọng nhất.

  • Vận động xã hội được sinh ra từ những ràng buộc mạnh mẽ, áp lực bạn bè và thói quen mới.