DJC
(R) Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh

(R) Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

 • Những người ấp ủ ước mơ khởi nghiệp 

 • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

 • Sự thật về khởi nghiệp

 • Sự thật về gây dựng vốn

 • Sự thật về lập kế hoạch và thực hiện

 • Sự thật về sáng tạo

 • Sự thật về marketing

 • Sự thật về bán hàng và thuyết phục

 • Sự thật về truyền thông

 • Sự thật về đánh lừa

 • Sự thật về cạnh tranh

 • Sự thật về tuyển dụng sa thải

 • Sự thật về việc làm

 • Sự thật về làm điều thiện