DJC
(R) Quá Tải

(R) Quá Tải

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những người đã làm cha, mẹ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Quá Tải

Nội dung chính bao gồm:

  • Áp lực sẽ gây tổn hại não bộ và khiến chúng ta mất kiểm soát đối với cảm xúc;

  • Thời đại công nghệ đã góp phần tăng năng suất; tuy nhiên những nhân viên thì chưa bao giờ chậm lại;

  • Những kiểu mẫu xưa cũ vẫn tồn tại trong thời hiện đại;

  • Hãy dành thời gian cho thiền định hoặc chánh niệm.