DJC
(R) Ngày vi khuẩn tận diệt

(R) Ngày vi khuẩn tận diệt

  • Những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe và y khoa

  • Những ai lo sợ tác dụng phụ của kháng sinh

  • Những bậc cha mẹ muốn đảm bảo sức khỏe con em mình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Ngày vi khuẩn tận diệt

Nội dung chính bao gồm:

  • Vi khuẩn – một phần tất yếu của nhân loại

  • Loài người có thể đã tận diệt nếu không có kháng sinh

  • Thuốc kháng sinh đã cứu sống rất nhiều mạng người 

  • Lạm dụng kháng sinh khiến hệ vi sinh biến đổi

  • Hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh

  • Thay kháng sinh bằng prebiotic