DJC
(R) Khi mọi thứ tan vỡ

(R) Khi mọi thứ tan vỡ

  • Những ai muốn biết về ứng dụng của triết học phương đông trong xử lí các thách thức cá nhân

  • Những học giả cảm thấy cuộc sống luôn đi cùng áp lực

  • Những người cầu toàn đang tìm kiếm phương thức chống lại thói quen kỳ vọng cao và tự phê bình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Khi mọi thứ tan vỡ

Nội dung chính bao gồm:

  • Cuốn sách này có gì cho tôi? Khi cuộc sống cho bạn những quả chanh, hãy học cách pha nước chanh

  • Thấu hiểu nỗi sợ là “chiếc vé” dẫn tới sự thấu hiểu bản thân sâu sắc

  • Cô đơn là cơ hội hoàn hảo để tự quan sát và tự yêu bản thân

  • Sự hy vọng tạo ra những ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống

  • Làm quen với vô thường, đau khổ và vô ngã dẫn chúng ta đến gần ý nghĩa cuộc sống hơn

  • Từ bi đối với người khác cho phép chúng ta yêu bản thân sâu sắc hơn

  • Thiền, hít thở và một góc nhìn mới về thế giới có thể đưa chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn