DJC
(R) Hướng nội

(R) Hướng nội

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 13/10/2022
Thành viên 1
18-50 Hướng Nội

Chúng ta thường chỉ đánh giá bản tính của con người bằng việc xét xem họ là kiểu người hướng nội hay hướng ngoại. Với bạn, bạn nghĩ mình thuộc kiểu nào? Nếu bạn là người hướng nội, bạn đã hiểu hết sức mạnh nội tại của mình chưa? Hãy cùng tìm câu trả lời nhé!