DJC
(R) Học từ thất bại

(R) Học từ thất bại

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Học từ thất bại

    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần! Điều này đúng khi và chỉ khi chúng ta biết cách "Học từ thất bại". Vậy học thế nào đây, hãy cùng Thư viện 100 năm nghe qua bản tóm tắt tác phẩm "Học từ thất bại" của tác giả John Maxwell bạn nhé!