DJC
(R) Giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn

(R) Giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 13/08/2022
Thành viên 1
18-50 giỏi phớt lờ

Nội dung chính bao gồm:

  • Đừng theo đuổi đam mê của bạn

  • Hãy giỏi tới mức họ không thể phớt lờ bạn

  • Từ chối thăng chức

  • Khả năng tìm kiếm hạnh phúc và sự hài lòng trong công việc về cơ bản có lẽ chẳng hề xuất phát từ đam mê