DJC
(R) Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

(R) Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

● Học sinh, sinh viên

● Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

Nội dung chính bao gồm:

● Lớn thì không tốt – lối suy nghĩ hạn chế cơ hội của chính mình

● Không phải mọi thứ đều quan trọng như nhau

● Đặt ra “câu hỏi tập trung”

● Bí quyết của lối sống kỷ luật là hình thành chuỗi thói quen

● Đa tác vụ không hề hiệu quả – hãy chọn một và tập trung vào nó

● Chiến lược quản lý thời gian