DJC
(R) Điều kỳ diệu lớn lao

(R) Điều kỳ diệu lớn lao

  • Bất cứ ai muốn khám phá những khía cạnh sáng tạo của họ

  • Nhà văn – người đang vật lộn với những dự án dang dở và đang cần những điều mới mẻ

  • Sinh viên – người tìm kiếm lời khuyên làm sao để theo đuổi những giấc mơ sáng tạo

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Điều kỳ diệu lớn lao

Nội dung chính bao gồm:

  • Kết nối với những cảm hứng kỳ diệu của sáng tạo

  • Bạn chỉ sống một lần, vì vậy đừng để nỗi sợ ngăn cản bạn sống sáng tạo

  • Học cách lưu lại mọi ý tưởng khi nó bất chợt đến

  • Dù bạn sợ thất bại đi nữa, hãy cho phép bản thân sáng tạo

  • Học vị không giúp bạn sáng tạo, nhưng những kinh nghiệm sống thì có thể

  • Đừng lấy nghệ thuật ra để trả tiền thuê nhà

  • Theo đuổi nghệ thuật với tâm hồn của một kẻ lừa đảo, không phải một kẻ chết vì đạo