DJC
(R) Dick rách rưới

(R) Dick rách rưới

  • Tất cả mọi người 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Mở đầu câu chuyện

  • Tự tạo ra may mắn cho mình

  • Cho dù bạn làm gì, phải làm hết sức mình

  • Ham mê đọc sách

  • Là một người biết tiết kiệm, nhưng vẫn rộng rãi

  • Đừng bao giờ lừa gạt, ăn cắp hay nói dối

  • Không uống rượu hoặc hút thuốc