DJC
(R) Đi tìm lẽ sống

(R) Đi tìm lẽ sống

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 lẽ sống đi tìm

Nội dung chính bao gồm:

  • Trại tập trung đã vùi dập hi vọng sống của tù nhân ra sao

  • Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, con người vẫn tìm thấy sự hài hước

  • Một cách thú vị để kiểm soát nỗi sợ