DJC
(R) Để tâm – Lựa chọn và làm chủ cuộc sống

(R) Để tâm – Lựa chọn và làm chủ cuộc sống

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 08/09/2022
Thành viên 1
18-50 Để Tâm – Lựa Chọn Và Làm Chủ Cuộc Sống

Nội dung chính bao gồm:

  • Thế nào là để tâm?

  • Viễn cảnh và bối cảnh

  • Tập trung vào quá trình

  • Trực giác