DJC
(R) Đánh thức con người phi thường trong bạn

(R) Đánh thức con người phi thường trong bạn

  • Những ai muốn làm chủ số phận của chính mình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Đánh thức con người phi thường trong bạn Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Phần I – Giải phóng sức mạnh bản thân

  • Phần II – Làm chủ hệ thống điều khiển

  • Phần III – 7 ngày định hướng cho cuộc đời

  • Phần IV – Bài học định mệnh