DJC
(R) Dám thất bại

(R) Dám thất bại

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Dám thất bại

    Người xưa đã đúc kết "ai lên khôn mà chả dại đôi lần" cũng như trên bước đường thành công sẽ không chỉ có hoa hồng! Tác giả Billi muốn gửi gắm thêm điều gì cho chúng ta khi viết cuốn "Dám thất bại", mời bạn cùng khám phá trong bản tóm tắt của Thư viện 100 năm nhé!