DJC
(R) Dám nghĩ lớn

(R) Dám nghĩ lớn

● Tất cả mọi người

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Dám nghĩ lớn

Nội dung chính bao gồm:

● Chương 1 - Thành công bắt đầu từ niềm tin của bản thân

● Chương 2 - Căn bệnh “tự bào chữa” - mầm mống của thất bại

● Chương 3 - Xây dựng sự tự tin và xóa bỏ nỗi sợ hãi

● Chương 4 - Suy nghĩ đột phá

● Chương 5 - Suy nghĩ và mơ ước sáng tạo

● Chương 6 - Bạn nghĩ bạn là người thế nào, bạn sẽ như thế đó

● Chương 7 - Kiểm soát môi trường xung quanh, phấn đấu trở thành người giỏi nhất

● Chương 8 - Thái độ đúng đắn - "đồng minh" của sự thành công

● Chương 9 - Suy nghĩ đúng đắn về người khác

● Chương 10 - Thói quen hành động

● Chương 11 - Chuyển bại thành thắng

● Chương 12 - Đặt ra mục tiêu để tiến về phía trước

● Chương 13 - Hãy suy nghĩ như một nhà lãnh đạo xuất sắc