DJC
(R) Đam mê bứt phá

(R) Đam mê bứt phá

 • Những ai đang làm việc tại các công ty nhỏ hoặc đang khởi nghiệp

 • Những nhà đầu tư muốn đổ vốn vào các công ty nhỏ hoặc các ý tưởng khởi nghiệp

 • Những doanh nhân muốn thích ứng với kỉ nguyên của mạng xã hội

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
Đam mê bứt phá Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

 •  Bí quyết thành công: Theo đuổi đam mê và làm việc chăm chỉ

 •  Biến mình thành một thương hiệu riêng

 • Mạng xã hội là một công cụ tuyệt vời để thu hút mọi người

 • Xây dựng thương hiệu

 • Chìa khóa mở cánh cửa thành công chính là sự chân thực

 • Sự ủng hộ từ cộng đồng - yếu tố giúp thành công

 • Cách thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư

 • Hãy nhạy cảm với những đổi thay trong môi trường kinh doanh