DJC
(R) Cú hích

(R) Cú hích

● Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

● Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Con đường nghệ thuật

Nội dung chính bao gồm:

Phần I: Con người và Econ

● Chương 1: Định kiến và sự ngớ ngẩn

● Chương 2: Chống lại cám dỗ

● Chương 3: Tâm lý bầy đàn

● Chương 4: Khi nào chúng ta cần một cú hích?

● Chương 5: Kiến trúc lựa chọn

Phần II: Tiền bạc

● Chương 6: Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn

● Chương 7: Đầu tư chất phác

Phần III: Sức khỏe

● Chương 8: Thuốc bán theo toa

● Chương 9: Cách nào để tăng số lượng người hiến tạng?

● Chương 10: Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta

Phần IV: Quyền tự do

● Chương 11: Tăng quyền lựa chọn giáo dục

● Chương 12: Nên chăng buộc bệnh nhân mua vé số

Phần V: Sự mở rộng và những ý kiến trái chiều

● Chương 13: Những cú hích đáng ghi nhớ

● Chương 14: Những ý kiến trái chiều

● Chương 15: Lựa chọn tối ưu