DJC
(R) Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý

(R) Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Cẩm Nang Cho Người Lần Đầu Làm Quản Lý

Nội dung chính bao gồm:

  • Phần I – Nhập hội những người làm quản lý

  • Phần II – Kết thúc tuần trăng mật

  • Phần III – Người quản lý với vai trò người điều hành và nhà tư vấn

  • Phần IV – Chuẩn bị và tự rèn luyện