DJC
(R) Bí mật phía sau điện toán đám mây

(R) Bí mật phía sau điện toán đám mây

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

 • Sinh viên có niềm đam mê công nghệ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

 • Cẩm nang khởi nghiệp

 • Cẩm nang tiếp thị

 •  Cẩm nang tổ chức sự kiện

 • Cẩm nang bán hàng

 • Cẩm nang công nghệ

 • Cẩm nang làm từ thiện cho các doanh nghiệp

 • Cẩm nang toàn cầu

 • Cẩm nang tài chính

 • Cẩm nang lãnh đạo