DJC
(R) Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên

(R) Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên

  • Nhà đầu tư và chuyên gia tài chính

  • Nhà lãnh đạo

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

Nội dung chính bao gồm:

  • Sự nhầm lẫn giữa may mắn và ngẫu nhiên về kỹ năng và thuyết quyết định

  • Người giỏi nhất không phải lúc nào cũng chiến thắng

  • Lý lẽ chủ yếu dựa trên thử nghiệm

  • Cảm xúc giúp đưa ra quyết định, nhưng cũng áp đảo khả năng lý luận

  • Hiểu tác động của các sự kiện hiếm khi xảy ra

  • Giải pháp cho sự ngẫu nhiên khi xảy ra