DJC
(R) Berkshire thời không còn Buffett

(R) Berkshire thời không còn Buffett

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

  • Chuyên gia tài chính

  • Những người hâm mộ Warren Buffett và chiến lược đầu tư của ông ấy

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

  • Berkshire và những giá trị cốt lõi chung

  • Chính sách quản lý không can thiệp của Berkshire

  • Thận trọng trong đầu tư và đơn giản hóa mọi thứ

  • Thử thách đối với Berkshire

  • Bài học kế nhiệm từ kinh nghiệm của Marmon Group