DJC
(R) Bản tuyên ngôn về động lực

(R) Bản tuyên ngôn về động lực

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 tuyên ngôn động lực

Nội dung chính bao gồm:

  • Tự do và nỗi sợ là động lực cơ bản nhất của loài người

  • Động lực cần nhiên liệu để bùng cháy

  • Đừng bận tâm về quá khứ

  • Một chút niềm tin, một chút liều lĩnh

  • “Ổn” là chưa đủ. Hãy tuyệt vời!