DJC
(R) Bản ngã

(R) Bản ngã

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Nhà quản lý

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
18-50 bản ngã

Nội dung chính bao gồm:

  • Câu chuyện cuộc đời bạn như một nguồn cảm hứng

  • Tự cho mình là trung tâm vũ trụ có thể khiến bạn lạc lối

  • Nhiệm vụ của những nhà lãnh đạo thực thụ

  • Tự nhận thức được bản thân mình

  • Luôn giữ vững giá trị và nguyên tắc riêng của mình

  • Hãy tìm kiếm nguồn động lực thực sự 

  • Tìm kiếm những trợ thủ đắc lực 

  • Biết kết hợp tất cả các khía cạnh của cuộc sống