DJC
(R) Ba mươi triệu từ

(R) Ba mươi triệu từ

  • Giáo viên 

  • Các bậc phụ huynh

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
18-50 bản năng marathon

Nội dung chính bao gồm:

  • Trò chuyện với con cái giúp chúng phát triển tốt hơn.

  • Phát triển khả năng nhận diện ngôn ngữ từ sớm cho trẻ, bao gồm cả tư duy trừu tượng và toán học, là trọng tâm của ngành giáo dục.

  • Thành công trong việc giáo dục con trẻ chủ yếu dựa vào thời gian cha mẹ dành ra để trò chuyện với con mình.

  • Cả cha mẹ và con cái đều nên tin vào khả năng của chính mình.

  • Thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ, đa dạng vốn từ ngữ và khả năng trò chuyện là ba yếu tố quan trọng cần thiết để nói nhiều hơn.