DJC
(R) Ba mươi triệu từ

(R) Ba mươi triệu từ

  • Giáo viên 

  • Các bậc phụ huynh

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
0-6 bản năng marathon

    Sức mạnh của ngôn từ đã được khẳng định trong nhiều sáng tác bởi ngôn ngữ và tư duy có mối liên hệ mật thiết. Cũng có ngoại lệ như một số hiện tượng "thần đồng" các em đã thông minh ngôn ngữ rất sớm số còn lại cần được khơi thông với phương pháp phù hợp...Mời Ba Mẹ Thầy Cô cùng thưởng thức bản tóm tắt "Ba mươi triệu từ" của Dana Suskind, tin chắc rằng chúng ta sẽ có thêm giải pháp giúp những thiên thần của mình tự tin hơn, đáng yêu hơn