DJC
(R) Ăn gì để sống

(R) Ăn gì để sống

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Ăn để sống

    Bạn ăn để sống hay sống để ăn? Dù chọn vế nào thì đều đúng cả vì ý nghĩa lớn lao của cuộc đời là sống có giá trị nhưng nếu bỏ qua mỹ vị nhân gian hay thiếu hiểu biết về bữa ăn, về chế độ dinh dưỡng thì bạn cũng không còn nhiều cơ hội để cống hiến cho đời! 

    Nên tác giả Joel đã gửi gắm những lời khuyên chân tình trong "Ăn gì để sống", hãy cùng Thư viện 100 năm khám phá tác phẩm qua bản tóm tắt này nhé!