DJC
(R) Ái kỉ

(R) Ái kỉ

  • Người quan tâm tâm lý học

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
18-50 Ái kỉ

Nội dung chính bao gồm:

  • Tổng quan về ái kỉ

  • Đằng sau sự ái kỉ là sự xấu hổ

  • Sự ảnh hưởng của Cha Mẹ ái kỉ đến con cái

  • Phân loại đối tượng mắc bệnh ái kỉ

  • Ái kỉ và nghiện ngập