DJC
(R) 7 thói quen của người thành đạt

(R) 7 thói quen của người thành đạt

 • Học sinh, sinh viên

 • Doanh nhân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 7 thói quen của người thành đạt

Nội dung chính bao gồm:

 • Để thay đổi, điều bạn phải nhắm tới là tính cách, chứ không phải hành vi của mình.

 • Nỗ lực phát triển tính cách đòi hỏi việc điều chỉnh mô thức cá nhân theo những nguyên tắc phổ quát.

 • “Hãy mài sắc lưỡi cưa” nếu bạn còn muốn cưa tiếp.

 • “Luôn chủ động” và hãy làm chủ số phận của mình.

 • “Hãy bắt đầu từ một mục tiêu đã được xác định” – nếu muốn đạt được điều gì đó, bạn cần lập những mục tiêu dài hạn và một bản tuyên ngôn sứ mệnh.

 • Để đạt được mục tiêu, ngay trước khi làm điều gì, bạn cần hình dung ra kết quả của mỗi hành động một cách rõ ràng nhất.

 • Nếu bạn muốn thực sự là người thành đạt, hãy luôn “Ưu tiên cho điều quan trọng nhất”

 • “Tư duy cùng thắng” để đồng thời vừa có được miếng bánh của mình vừa xây dựng được các mối quan hệ lâu bền.

 • Tạo lập các mối quan hệ ổn định với người khác chính là đầu tư vào các tài khoản tình cảm.

 • Nếu bạn muốn có thể ảnh hưởng đến người khác, “Hãy cố gắng thấu hiểu người khác trước khi mong người khác hiểu mình”

 • “Hãy đồng tâm hiệp lực” bằng cách đối xử với người khác với sự cởi mở và tôn trọng.