DJC
(R) 7 bước thu hút tiền

(R) 7 bước thu hút tiền

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 7 bước thu hút tiền

Nội dung chính bao gồm:

  • Thay đổi cách bạn nghĩ

  • Cho đi mà không kỳ vọng lại

  • Chi tiêu phóng khoáng

  • Tìm kiếm sự giúp đỡ

  • Hình dung các mục tiêu của bạn

  • Nghĩ như một doanh nhân

  • Giúp đỡ cộng đồng và thế giới của bạn