DJC
(R) 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

(R) 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những ai muốn phát triển thêm kỹ năng mềm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
18-50 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

Nội dung chính bao gồm:

  • Quan sát, Ăn cắp và Sẵn sàng trở nên ngu ngốc

  • Tìm “vùng tối ưu”

  • Lặp đi lặp lại, Bền bỉ và Giữ bí mật cho những mục tiêu lớn