DJC
(R) 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

(R) 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

  • Những bạn trẻ tập kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

  • Những doanh nhân mong muốn tăng doanh thu bán hàng.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

Nội dung cuốn sách bao gồm:

  • 100 ý tưởng kinh doanh giúp gia tăng giá trị bán hàng ban đầu.

  • Những bài học kinh nghiệm quý báu trong kinh doanh.

  • Lợi ích trong việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.