DJC
(R) 1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt

(R) 1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt

  • Những người cần thêm động lực để phát triển bản thân

  • Những người luôn đánh giá quá cao tài năng mà bỏ qua sự nỗ lực

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 21/05/2022
Thành viên 1
1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  • Tài năng là món quà quý giá

  • Chỉ có tài năng, là chưa đủ

  • Cần nhiều hơn, để thành công