DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Phớt lờ tất cả – bơ đi mà sống

Phớt lờ tất cả – bơ đi mà sống

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Người làm nghệ thuật

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18 - 50 18-50

“Khi tôi nói ‘Bơ đi mà sống’ thì không có nghĩa là bơ tất cả mọi người, mọi lúc, và mãi mãi. Không, ý kiến phản biện của mọi người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đương nhiên rồi. Nói đúng hơn, trong thời gian ban đầu, ý tưởng càng tốt thì càng “kỳ cục” đối với người khác, kể cả những người mà bạn yêu quý và kính trọng. Vì vậy, lúc đầu sẽ có một khoảng thời gian bạn phải nỗ lực một mình, không có đến một phần mười số người ủng hộ cần có. Chuyện này hoàn toàn bình thường và bạn cần phải lường trước”. Cuốn sách “Phớt lờ tất cả - bơ đi mà sống” sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề ấy hiệu quả!