DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 3 - Tài Sản

Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 3 - Tài Sản

  • Nhà đầu tư

  • Doanh nhân

  • Người trẻ muốn khởi nghiệp 

  • Chủ doanh nghiệp

  • Sinh viên, giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật

  • Nhà tư vấn pháp luật

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 26/11/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH TẬP 3 - TÀI SẢN

Chính sách pháp luật đang mở cơ hội kinh doanh cho thành phần kinh tế tư nhân. Đây là thời cơ của doanh nhân Việt! Thời cơ đang đến chỉ dành cho những người làm ăn hợp pháp, thượng tôn pháp luật và coi trọng lẽ phải. Chính vì vậy, Luật sư Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Tổ hợp LP Group và Luật sư sáng lập Công ty Luật LPVN) đã chắp bút viết Bộ sách Pháp lý trong kinh doanh gồm 5 tập nội dung Doanh Nghiệp - Quản Trị - Tài Sản - Giao Dịch - Hội Nhập.

Nếu đặt cho CEO câu hỏi: tài sản nào của doanh nghiệp đảm bảo về pháp lý, tức được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, bạn trả lời được ngay lập tức không? Làm thế nào để quản lý tài sản của doanh nghiệp hiệu quả? Hãy cùng Thư viện 100 năm DJC đi tìm câu trả lời trong tập 3 - Tài sản trong bộ Pháp lý kinh doanh 5 tập, bạn nhé!