DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nghi ngờ một lịch sử

Nghi ngờ một lịch sử

  • Cá nhân đam mê lịch sử

  • Cá nhân hứng thú về tôn giáo

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 21/07/2023
Thành viên 1
18-50 Nghi ngờ một lịch sử

“Nghi ngờ một lịch sử” là một cuộc hành trình qua những bí mật được giữ kín nhất của thời đại: những con người đã đứng lên chấp nhận sự thật ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Những ghi chép thoáng qua này nhằm chia sẻ câu chuyện của những người nghi ngờ cùng với niềm tin vững chãi trải dài từ thời Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại đến với kỷ nguyên hiện đại và cách họ định hình lối sống cũng như cách nghĩ của chúng ta ngày nay.