DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định

Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định

  • Nhân viên làm trong lĩnh vực sales

  • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 21/07/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Kết thúc bán hàng: Đòn quyết định

Trong bán hàng, nếu không kết thúc thành công, mọi nỗ lực của bạn sẽ là vô ích. Kết thúc bán hàng – đòn quyết định với lối viết quen thuộc của Brian sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết từng bước những phương pháp để kết thúc một thương vụ thành công.