DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức

Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh đang theo học lớp 6 muốn học tốt môn Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Giáo dục công dân lớp 6.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức” được biên soạn với 12 bài học gồm: và tiết kiệm. Học sinh sẽ được trang bị hành trang vững chắc gồm các kiến thức thực tế,.... Học sinh có thể tự lập, biết chịu trách nhiệm với bản thân và rèn luyện đức tính cần cù, chịu khó. Cuối sách có phần đề thi giữa kỳ giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện trước khi thi chính thức.