DJC
(E) Tiêu dùng thông minh

(E) Tiêu dùng thông minh

 • Học sinh, sinh viên

 • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Cách tiêu dùng thông minh và hiệu quả

 • Hãy nghĩ trước khi mua hàng

 • Tiêu dùng hiệu quả

 • So sánh mua hàng để có giá tốt nhất

 • Cách để tiết kiệm hơn

 • Khi mua sắm chỉ chọn đúng không chọn đắt

 • Mặc phong cách không cần phải khắc phục bởi số lượng

 • Thay đổi thói quen tích trữ đồ

 • Bạn có thể cân nhắc những yếu tố nào khi bạn mua một món đồ mới

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.