DJC
(E) Sử dụng Internet an toàn hiệu quả

(E) Sử dụng Internet an toàn hiệu quả

 • Học sinh, sinh viên.

 • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
12-18 cách để sử dụng internet an toàn hiệu quả

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Tại sao phải có kiến thức và kỹ năng khi sử dụng Internet?

 • Internet là gì?

 • Lợi ích của Internet.

 • Mạng xã hội là gì?

 • Những nguy cơ khi sử dụng Internet.

 • Làm thế nào để tìm kiếm thông tin trên mạng hiệu quả?

 • Bảo mật thông tin cá nhân.

 • Đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh phù hợp.

 • Làm thế nào để học online hiệu quả?

 • Phòng tránh bắt nạt trên mạng.

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin tham gia các hoạt động trên không gian mạng một cách an toàn, lành mạnh.