DJC
(E) Phòng tránh bạo lực học đường

(E) Phòng tránh bạo lực học đường

  • Học sinh, sinh viên.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/08/2022
Thành viên 1
12-18 cách để phòng tránh bạo lực học đường

Bộ sách gồm 2 cuốn:

  • Cuốn 1: Bạo lực học đường - Bạn đã hiểu đúng?

  • Cuốn 2: Phòng ngừa bạo lực học đường

Hy vọng hai cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp Nhà trường, Phụ huynh và các em sẽ tự tin và vững vàng trong cuộc sống!