DJC
(E) Phát triển tri thức thời kinh tế số

(E) Phát triển tri thức thời kinh tế số

  •  Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
Phát triển tri thức thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

  • Xuất phát từ thực tiễn

  • Khái quát thành lý luận

  • Đúc rút thành mô hình

  • Triển khai để kiểm chứng

  • Thực hiện việc lan tỏa

  • Phát triển tri thức mới

  • Thông điệp từ Phát triển tri thức thời kinh tế số