DJC
(E) Phát triển kỹ năng thuyết trình từ TED

(E) Phát triển kỹ năng thuyết trình từ TED

- Học sinh, sinh viên và người đi làm.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 13/09/2022
Thành viên 1
12-18 Tuệ

Tài liệu được chia thành 3 phần liên tiếp tương ứng với:

  1. Tầm quan trọng và nhân tố liên quan trong thuyết trình.

  2. Truyền tải trong thuyết trình

  3. Tổng quát hành trình tìm kiếm Nghệ thuật thuyết trình

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!