DJC
(E) Kỹ năng giao tiếp quốc tế hiệu quả

(E) Kỹ năng giao tiếp quốc tế hiệu quả

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo Kỹ năng giao tiếp quốc tế
  • Khác biệt đông - tây

  • Hoạt động giao tiếp quốc tế doanh nghiệp

  • Chuẩn bị giao tiếp quốc tế

  • Giao tiếp quốc tế doanh nghiệp hiệu quả