DJC
(E) Hiểu đúng về Tình yêu và Tình dục

(E) Hiểu đúng về Tình yêu và Tình dục

  • Học sinh, sinh viên.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
premium 12-18 tình yêu tình dục

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tình yêu và các vấn đề liên quan đến tình yêu

  • Tình dục và các vấn đề liên quan đến tình dục

  • Những rủi ro khi quan hệ tình dục không an toàn

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.