DJC
(E) Em ứng xử khi bị trêu chọc

(E) Em ứng xử khi bị trêu chọc

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
kỹ năng giao tiếp ứng xử premium 6-12 ứng xử trêu chọc

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Khi em bị trêu chọc

  • Các bước ứng xử khi bị trêu chọc

  • Phòng ngừa khi bị trêu chọc

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.